Hexanova Academy – Kurserna för dig i offentlig sektor

Vi på Hexanova har lång erfarenhet av att arrangera mötesplatser särskilt anpassade för den offentliga sektorn.

På förfrågan från ett flertal deltagare under åren har vi nu skapat Hexanova Academy, kursutbud som särskilt riktar sig till dig som arbetar inom det offentliga Sverige. Vi har tagit fasta på dina särskilda behov och de utmaningar du står inför då vi har tagit fram kurser, seminarier och konferenser.

Vi vill med vårt utbud erbjuda dig som verkar inom offentligt finansierade verksamheter ett eget forum för kompetensutveckling.
Den första utgåvan kommer att kompletteras med fler kurser och seminarier inom relevanta områden. Vi hoppas att du skall ha stor nytta av att besöka vårt utökade program av mer riktade kurser och att vi får se dig hos oss inom kort igen.

Kurser anpassade för dig som arbetar i det offentlig Sverige hittar du här

eFörvaltningsdagarna 2015 Bilder

Vinnaren av eDiamond Award 2015

Åsajadelius_liten

RIGES-projektet i Västernorrland

Juryns motivering lyder:

 

Vinnaren av eDiamond Award 2015 har skapat tjänster som banat väg för andra kommuners möjlighet till digitalisering. Deras erfarenheter har bidragit med ett kliv framåt och deras arbete har varit banbrytande på området.

Resultatet från projektet gynnar den offentliga sektorn på många sätt. Andra kommuner kan använda deras öppna plattformar för att utveckla egna e-tjänster.

Det vinnande bidraget har inte bara skapat processer och tagit fram en metodik, de har också bidragit till revidering av standarder.

Projektet gynnar fortsatt utveckling och digitalisering.


Stort grattis RIGES!eDiamond Award
Ett pris instiftat av tidningen Offentliga Affärer som delas ut till den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare med fokus på nytta i sparad tid eller pengar för medborgare eller företagare. Med detta pris vill man belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Följ eFörvaltningsdagarna live

Du kan följa utvalda seminarier från eFörvaltningsdagarna idag och imorgon här: https://livestream.com/accounts/6993991/events/4404387

Nu är programmet till eFörvaltningsdagarna 2015 här!

EFD_Program_2015_s1Nu är den första versionen av programmet till eFörvaltningsdagarna 2015 äntligen här. Ta en titt på årets spännande program och förbered dig för ett par högintressanta och givande dagar i oktober. Du kan hitta vårt fullspäckade program här.

Var med och skapa ett oförglömligt program!

Nu har du möjligheten att vara med och påverka 2015 års störta mötesplats och konferens för alla som berörs av IT i välfärdens tjänst.

Programmet under eFörvaltningsdagarna 2014 innehöll många intressanta seminarier och heta debatter. Bland annat kunde vi lyssna till Darren Brothers som berättade om Kanadas e-förvaltningsarbete, och vi fick även ta del av Gartners senaste CIO-undersökning för 2015.

Var med och påverka programmet!
Inom kort sätter arbetet med programmet inför eFörvaltningsdagarna 2015 igång och nu har du möjligheten att föreslå de ämnen, talare och utställare som du skulle vilja se och ta del av på plats.
Klicka här för att skicka in dina förslag

Vinnaren av eDiamond Award 2014

eDiamond_2014

Riksarkivet för en e-arkivlösning som resultat av projektet eARD.

Juryns motivering lyder:
Vinnaren av eDiamond Award 2014 har skapat en tjänst som lett till förenklad kommunikation och en ökad effektivitet inom organisationer och myndigheter, vilket på sikt även kommer att skapa effektivare kommunikation med medborgarna.
Resultatet från projektet gynnar den offentliga sektorn på många sätt. Det har nu blivit lättare att föra över information mellan olika myndigheter och verksamheter, oberoende vem som är avsändare och mottagare. Detta har inte bara resulterat i besparingar i tid, utan även i pengar. Den vinnande e-tjänsten är unik då den är den enda i sitt slag och har väckt stort intresse inom och utanför Europa.
Med denna e-tjänst kan vi bevara vårt kulturarv.

Stort grattis Riksarkivet!

eDiamond Award
Ett pris instiftat av tidningen Offentliga Afförer som delas ut till den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare med fokus på nytta i sparad tid eller pengar för medborgare eller företagare. Med detta pris vill man belöna myndigheter, landsting och kommuner
som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.