Höjdpunkter

HÖJDPUNKTER MÅSTEN ur programmet.

Graham Colclough,

Smartare städer för framtiden.

— INTERNATIONELL UTBLICK

Vad är en smart stad som jobbar ekonomiskt hållbart över tiden? Vilka egenskaper särskiljer den smarta staden från andra? Hur använder de smarta städerna informationsteknologi för att förbättra tillvaron för stadens medborgare, företag och turister?
Graham Colclough, Corporate vice president Capgemini presenterar framgångsrika exempel på smarta städer!

 

 

Alexander Bard

Framtidsspaning med Alexander Bard

— Är vi inne i den fjärde revolutionen?

Det pågår ett radikalt paradigmskifte där envägskommunikationen har dött ut och fl ervägskommunikationen med internet och sociala medier har tagit över. Hur kan vi vara kreativa för att överleva den fjärde revolutionen?
Alexander Bard, Artist och författare till böcker som “Nätokraterna” och “Kroppsmaskinerna”.

 

 

 

 

Gunilla Dyrhage Cederqvist

Vägen till den digitala myndigheten

— Ett vinnande exempel

Ta del av Försäkringskassans strategier och de bästa tipsen för att lyckas med dina eförvaltningsprojekt samtidigt som kundernas behov kommer i första rummet.
Gunilla Dyrhage Cederqvist, Verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan och vinnare av eDiamond Award 2012.

 

 

Otto Sjöberg 162Mobiliteten har kommit för att stanna!

Varje dag ser du det – på bussen, på tunnelbanan, på stan – alla är vi som uppslukade av våra mobiler. Vi är ständigt uppkopplade och använder mobilen till allt.
Vart är vi på väg?
Hur anpassar ni er till utvecklingen?
Otto Sjöberg, VD, Media(r)evolution och tidigare chefredaktör på Expressen besvarar frågan om mobiliteten har kommit för att stanna.

 

 

 

DEBATT: Utredningen av öppna data

Hur kan vi arbeta med öppna data för att skapa effektivitet?
Vilka är konsekvenserna av utvidgningen av PSI-direktivet?
Vilket stöd behöver myndigheterna för att hantera öppna data?
Göran Gräslund, fd Generaldirektör, Datainspektionen och regeringens särskilda utredare, Martin Malmsten, Kungliga Biblioteket, Pär Nygårds, Näringspolitisk expert med ansvar för öppen data, internet och innovation, IT & Telekomföretagen och medlem I Rådet för öppna data, Magnus Kolsjö, PwC mfl …