PANELSAMTAL: Hur bör en ny nationell bredbandsstrategi utformas

I vinter kommer Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan att presentera en ny bredbandsstrategi som enligt ministern måste
vara ”relevant och framåtblickande”. Vad bör den nya strategin innehålla för att tillgodose det offentligas, företagarnas och
hushållens behov i dag och i framtiden? Mikael Ek, VD Svenska Stadsnätsföreningen, Gunilla Kindstrand, Kulturchef
Mittmedia, Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings kommun, Karin Ahl, Styrelseordförande Svenska Stadsnätsföreningen,
Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället, Sveriges Kommuner och Landsting och Emil Källström, Ekonomisk-politisk talesperson, (C)