Hur får vi ut den fulla potentialen av e-hälsa?

Utifrån erfarenheter som nationell utförare av e-hälsoeffekter reflekterar 1177 Vårdguiden kring; hur ska landsting, regioner och kommuner kunna få ut största möjliga nytta av e-hälsa? Kim Nordlander, Chef och Lena Franzén, Stabschef och verksamhetscontroller, Invånartjänster, Stockholms läns landsting