Skapa en innovativ organisation – lär av Google

Google listas ofta som en av de mest attraktiva arbetsgivarna och en av de mest innovativa organisationerna i världen. Men hur bygger vi en innovativ organisation? Jesper Ritsmer Stormholt, ger dig insikt i hur Google själva arbetar och hur du kan göra för att skapa ett innovationsvänligt och effektivt klimat med nöjda medarbetare.
Jesper Ritsmer Stormholt, ansvarig för Google for Work i Norden.