Webbtjänster över nationsgränserna

Visionen om en gemensam elektronisk marknad är på god väg att bli verklighet i Europa, då dagens nationer blir allt mer digitala. Medborgare och företag förväntar sig därför att Europas offentliga myndigheter ska följa samma trend. Medlemsländerna har dock olika lösningar, standarder och juridiska krav. Vi tar exempel från deltagarna för att se hur deras behov kan dra nytta av den europeiska utvecklingen av infrastruktur för eID, eSignatur och attribut för sådant som befogenheter, kvalifikationer och fullmakter. Anneli Hagdahl, Näringsdepartementet, Arvid Welin, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet, Eva Ekenberg, Kansliansvarig, E-legitimationsnämnden, Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket
Klicka här för att ta del av Anneli Hagdahls presentation