PANELSAMTAL: Bättre e-tjänster genom dialog i upphandlingar

Dialog ökar vår förmåga att bättre förstå varandras förutsättningar och att lära av tidigare affärer och upphandlingar. Hur
förbättrar man dialogen mellan inköpare, leverantör och verksamhet i upphandlingssammanhang? Eva-Lotta Löwstedt
Lundell, VD, SKL Kommentus, Henrik Karlsson, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare, samt Upphandlingschef,
Helsingborgs stad, Egil Nylén, Upphandlingschef, Umeå kommun, Lars Niia, Upphandlingsansvarig, Acando,
Anna Lönnerberg, Upphandlingsjurist, Sentensia, Anna Lipkin, tf. Enhetschef, Upphandlingsmyndigheten