Seminariepass 3

TORSDAG 8 OKTOBER KL. 11.00-11.30

En smartare kommunal förvaltning med körbara processer i Halmstad

Lokal: Plenum
Seminariespår: Styrning & Samverkan

I Halmstad möjliggörs den delning av uppgifter mellan invånare och medarbetare, som är fundamentet för ett smartare
Halmstad. Utmaningen var att snabbt, enkelt hantera nya och förändrade krav i samverkan mellan verksamhet och
IT. Att samtidigt utnyttja befintliga IT-system så långt som möjligt var också en viktig faktor. Navet i plattformen är bl.a.
körbara processer med BariumLive som integreras till eTjänsteplattform och olika verksamhetssystem. Vi visar hur det
fungerar!
Per-Olav Gramstad, Projektledare eFörvaltning, Halmstads kommun
Klicka här för att ta del av presentationen

Informationssäkerhet och automatiserat informationsutbyte – går det att kombinera?

Lokal: Monteringen
Seminariespår: Säkerhet & Integritet

Behovet av att förbättra informationsutbytet mellan myndigheter är väldigt stort när det gäller att effektivisera hanteringen
av ärenden, men detta får på inga sätt stå i konflikt med medborgares rättigheter och integritet. Därför krävs
det att de policys som ska appliceras för att säkerställa informationsutbytet är frikopplade och granskade av myndigheter.
Detta går att genomföra med lösningar som har en tredjepart-aspekt för filtrering och hög informationsintegritet.
Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica
Klicka här för att ta del av presentationen

Ständig nyttorealisering i en innovativ förvaltning

Lokal: Snickeriet
Seminariespår: Värdeskapande digitalisering

Hur skapas en effektiv Nyttorealisering i ett förändringsarbete? Sker innovationsfasen till fullo vid starten eller kan man
tänka annorlunda? En innovativ förvaltning skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och kontinuerlig nyttorealisering
utifrån prioriteringar baserade på aktuella behov och omvärldens förändrade förutsättningar. Seminariet utgår
från e-Delegationens vägledning Nyttorealisering 2.0 och relaterar till den med praktiska exempel och reflekterar över
erfarenheter.
Joakim Wiklund, Agio
Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL: E-arkiv

Lokal: Avance
Seminariespår: E-förvaltning i praktiken

Mölndals stad avropade e-arkiv i slutet på år 2014 och var först ut att avropa på det ramavtal SKL tagit fram för
införskaffande av e-arkiv. Tiden från avslutad förstudie till införandeprojekt var på ungefär ett år. Mölndals stad hade
ambitionen att för en så låg ingångskostnad som möjligt uppnå kortsiktig nytta och att snabbt införa e-arkiv. Lyssna
på deras erfarenheter från planering, upphandling och införande av e-arkiv.
Mathias Krusell, Arkivarie och Carl Henrik Ronge, Mölndals stad
Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL: Medborgarservice på riktigt

Lokal: Tändkulan
Seminariespår: Kommunikation & Medborgardialog

Järfälla kommun har samlat Servicecenter, Informationsenhet och e-utvecklingen under en avdelning med ambitionen
att bli ledande på medborgarservice. Lyssna på hur avdelningschefen för Information och Service i Järfälla kommun,
André Hagberg, berättar om hur de tänker och arbetar. Ta del av hur Servicecenter fångar upp medborgarnas behov
och hur detta används i verksamhetsutvecklingen genom att designa tjänsterna utifrån verkliga behov.
André Hagberg, Avdelningschef Information och Service, Järfälla kommun
Klicka här för att ta del av presentationen

RUNDABORDSAMTAL: Samverkansvarianter

Lokal: Cuisinen
Unconference

Samverkan mellan kommunerna har ökat inom e-förvaltningsområdet. Vilken av de olika samverkansformerna
skall man välja?
Nämnd: Rikard Olsson, Sydnärkes IT-nämnd, Mats Porsklev, Förbundschef på Sydarkivera,
Mikael Lagergren, IT-direktör Västerås stad m.fl. Henrietta Hurtig, Initiativtagare till nätverket ”eFörvaltning
i praktiken”, samt Verksamhetsutvecklare, Adaptit