Seminariepass 5

TORSDAG 9 OKTOBER KL. 14.20-14.50

Samverkan javisst! Men kring vadå?

Lokal: Plenum
Seminariespår: Styrning & Samverkan

Samverkan mellan kommuner kan ge många fördelar. Men vad ska man samverka kring, och vad bör man inte
samverka kring? Mälarkommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås samverkar regionalt och tacklar
tillsammans utmaningar effektivare vilket frigör mer resurser för samhällsbyggandet. Samarbetet bygger på ett synsätt
där kommunernas olikheter ses som tillgångar för att nå en större helhet och stärka den gemensamma förmågan. Vi
berättar om hur vi samverkar enligt vår gemensamma handlingsplanen för IKT.
Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Peter Mannerhagen, IT-arkitekt, Västerås stad

Svensk e-legitimation – nu är det dags!

Lokal: Monteringen
Seminariespår: Säkerhet & Integritet
Nu är det dags för Svensk e-legitimation att ersätta de befintliga e-legitimationsavtalen och runt hörnet väntar utländska
e-legitimationer. Vad innebär det egentligen för kommunen, landstinget och den statliga myndigheten? Under
detta seminarium får du konkreta råd och tips om vad som är viktigt att tänka på. Vi går igenom dina möjligheter och
utmaningar och ger dig en checklista.
Eva Ekenberg, Kansliansvarig, E-legitimationsnämnden

Så möter svensk offentlig sektor de digitala utmaningarna

Lokal: Snickeriet
Seminariespår: Värdeskapande digitalisering

Acandos studie av svenska företags och offentlig sektors digital förmågor svarar på vem som har kommit längst i digitaliseringen
– privat eller offentlig sektor? Vilka strategiska kanalval gör B2B- och B2C-företag och offentlig sektor och
hur skiljer sig valen åt? Hur skiljer sig kommuner, landsting, universitet och statliga myndigheter åt när det gäller digital
mognad? Vad gör de konkret för att förbättra det digitala värdeskapandet?
Petter Schaffer, Digital strateg, Acando

Digital information som strategisk resurs

Lokal: Avance
Seminariespår: E-förvaltning i praktiken

Föreläsningen går in på informationens värde och nödvändigheten att kommuner och landsting vidtar åtgärder för att
säkerställa en hållbar hantering av sin digitala information med hjälp av ett e-arkiv. Under föredraget informeras om
pågående och kommande stödinsatser från SKL och hur du på bästa sätt kommer igång med ett e-arkiv i
din organisation.
Caspar Almalander, Nationell samordnare e-arkiv, Sveriges Kommuner och Landsting, Pia Hedenblad,
Försäljningschef, SKL Kommentus Inköpscentral AB
Klicka här för att ta del av presentationen

Att ställa krav och utvärdera användbarhet – hur gör man konkret?

Lokal: Tändkulan
Seminariespår: Kommunikation & Medborgardialog

Att ställa detaljerade tekniska krav på ett IT-system är svårt, tar lång tid och leder ofta till missnöje med leveransen. Att
ställa alltför generella krav öppnar upp för missförstånd, tilläggsarbeten och extrafakturor. En beställare är intresserad
av verksamhetsnytta. I det sammanhanget vill vi kunna ställa krav på användbarhet – men går det verkligen enligt
upphandlingsreglerna? Ja – men man måste veta hur man gör.
Hanna Lundqvist, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl

PRAKTIKFALL: E-socialtjänst – en gemensam socialjour för akuta ärenden

Lokal: Cuisinen
Seminariespår: Välfärdsteknologi

I Skaraborg har 15 kommuner gått samman om en gemensam socialjour som tar hand om akuta ärenden. En
kommunikationslösning har utvecklats som innebär en effektivare handläggningsprocess, flexiblare tillgänglighet
vid godkännande och säkrare hantering av sekretessbelagd information.
Sara Salegård, e-strateg, Skövde kommun och Fredrik Karlsson, chefsarkitekt, Visma Consulting
Klicka här för att ta del av presentationen