Seminariespår: Välfärdsteknologi

 

PRAKTIKFALL: E-socialtjänst – en gemensam socialjour för akuta ärenden
I Skaraborg har 15 kommuner gått samman om en gemensam socialjour som tar hand om akuta ärenden. En kommunikationslösning har utvecklats som innebär en effektivare handläggningsprocess, flexiblare tillgänglighet för socialnämndens ordförande vid godkännande och säkrare hantering av
sekretessbelagd information.
Sara Salegård, e-strateg, Skövde kommun och Fredrik Karlsson, chefsarkitekt, Visma Consulting

Obligatoriskt att ställa krav på tillgänglighet
Inom kort blir det tvingande i LOU att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av kommunikationsteknik, såväl produkter som tjänster. Vad innebär detta för dig som upphandlare eller leverantör och hur ska du leva upp till de kommande kraven?
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet och Pär Lannerö, Post- och telestyrelsen.