Seminariespår: Säkerhet & Integritet

 

Så ska nivån för informationssäkerhet höjas i Sverige
Brottsförebyggande rådets generaldirektör föreslår i sitt betänkande ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige” en strategi och en rad åtgärder för att avsevärt höja nivån för informationssäkerheten i staten. Ta del av strategin om hur du kan säkra din organisation.
Erik Wennerström, Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet, samt utredare ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige”.

Svensk e-legitimation – nu är det dags!
Nu är det dags för Svensk e-legitimation att ersätta de befintliga e-legitimationsavtalen och runt hörnet väntar utländska e-legitimationer. Vad innebär det egentligen för kommunen, landstinget och den statliga myndigheten? Under detta seminarium får du konkreta råd och tips om vad som är viktigt att tänka på. Vi går igenom dina möjligheter och utmaningar och ger dig en checklista.
Eva Sartorius, Strateg, E-legitimationsnämnden

Informationssäkerhet och automatiserat informationsutbyte, går det att kombinera?
Behovet av att förbättra informationsutbytet mellan myndigheter är väldigt stort när det gäller att effektivisera hanteringen av ärenden, men detta får på inga sätt stå i konflikt med medborgares rättigheter och integritet. Därför krävs det att de policys som ska appliceras för att säkerställa informationsutbytet är frikopplade och granskade av myndigheter. Detta går att genomföra med lösningar som har en tredjepart-aspekt för filtrering och hög informationsintegritet.
Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica.

Vinnaren av eDiamond Award 2014!
Data kan flyttas utan att information går förlorad
År 2014 tilldelades Riksarkivet priset eDiamond Award för de förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) som projektet eARD resulterat i. FGS:erna har väckt stort intresse både nationellt och internationellt och innebär att data kan flyttas utan att gå förlorad, oavsett system och i hela kedjan. Men hur gör man egentligen?
Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata, Riksarkivet

Fler spännande programpunkter släpps inom kort!