Seminariespår: Styrning & Samverkan

 

Så håller du en workshop för att övertyga ledningen
Västerås stad delar med sig av erfarenheter i sitt arbete att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Hur arbetar vi för att stödja verksamheterna i deras arbete med att skapa digital samhällsnytta för våra skattemedel? Digitaliseringen behöver ses som det strategiskt viktigaste verktyget i vår kommunala verktygslåda där målsättningarna inte är skilda från övriga mål för kommunsverige. Vi berättar om hur vi som central resurs för utveckling och innovation engagerar ledningen i workshops och forum för att skapa
insikt och delaktighet för medarbetaren och mervärde för västeråsaren.
Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Peter Mannerhagen, IT-arkitekt, Västerås stad

Vem styr – du eller affärssystemet? I ljuset av trender inom användning av nya affärssystem enligt plattformslogiken så beskrivs problem och utmaningar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Offentlig sektor har en unik möjlighet att ta ledningen i teknikomställningen. Ta del av de bästa råden för beställning av IT-system.
Johan Magnusson, Forskare Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers

Samverkan kring IT-tjänster – är det möjligt?
– De juridiska förutsättningarna för samverkan
Utveckling och förvaltning av IT-system är kostsamt och resurskrävande. För offentlig sektor är emellertid ett väl fungerande IT-stöd i de allra flesta fall helt avgörande för att verksamheten överhuvudtaget skall kunna fungera. Man har i detta sammanhang mycket att vinna på erfarenhetsutbyte och inköpssamverkan. Men reglerna är snåriga och få offentliga beställare vågar utsätta sig för de risker som uppkommer vid samverkan. Lär dig mer om de juridiska förutsättningarna för olika samverkansformer.
Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl och Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus

Samverkan, javisst!Men kring vadå?
Samverkan mellan kommuner kan ge många fördelar. Men vad ska man samverka kring, och vad bör man inte samverka kring? Mälarkommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås samverkar regionalt och tacklar tillsammans utmaningar effektivare vilket frigör mer resurser för samhällsbyggandet. Samarbetet bygger på ett synsätt där kommunernas olikheter ses som tillgångar för att nå en större helhet och stärka den gemensamma förmågan. Vi berättar om hur vi samverkar enligt vår gemensamma handlingsplanen för IKT.
Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Peter Mannerhagen, IT-arkitekt, Västerås stad