Seminariespår: Värdeskapande Digitalisering

 

Uppföljning av IT-kostnader i staten
ESV har uppdraget att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader, inhämta information om vilka strategiska it-projekt som bedrivs och som kan bedömas ha en högre risk. ESV skall också utarbeta förslag till hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas it-användning kan utvecklas och hur statsförvaltningens digitalisering kan följas upp.
Magnus Gunnarsson, Utredare och Leif Lind, Utredare, Ekonomistyrningsverket

Hur får man den interna IT-avdelningen att styra outsourcingleverantörer?
Outsourcing kan ofta leda till resurskrävande extraarbete och bli dyrare än man tänkt sig. Ett av de mer osynliga skälen till att saker inte fungerar beror på styrningen av den nya leverantören. Det spelar ingen roll hur bra avtal man skriver – det är beställarens operativa personal som måste förstå affären och vara lojal med projektet. Så hanterar du outsourcingsamarbetet och styr mot upphandlade effektmål.
Lars Arrhed, Advokat och Per Frisack, Managing partner, Advokatfirman Lindahl

Ständig nyttorealisering i en innovativ förvaltning
Hur skapas en effektiv Nyttorealisering i ett förändringsarbete? Sker innovationsfasen till fullo vid starten eller kan man tänka annorlunda? En innovativ förvaltning skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och kontinuerlig nyttorealisering utifrån prioriteringar baserade på aktuella behov och omvärldens förändrade
förutsättningar. Seminariet utgår från e-Delegationens vägledning Nyttorealisering 2.0 och relaterar till den med praktiska exempel och reflekterar över erfarenheter.
Joakim Wiklund, Agio

Fram med idéerna – nu är e-förslagen här!
E-förslag är ett arbetssätt som involverar invånarna och leder till utveckling och förbättring. I Västerås stad används invånardialogen som en del i beslutsprocessen och ger förtroendevalda ett bredare beslutsunderlag. Verksamheterna får in många bra förslag och staden garanterar att man utreder alla förslag som får minst 100 Ja-röster.
Ami NetzlerMångfaldsstrateg, Västerås stad