Seminariespår: Kommunikation & Medborgardialog

 

PRAKTIKFALL: E-förvaltning i skogen – behövs internet för att släcka en skogsbrand?
Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 ställde nya krav på kommunikation och IT. Hur bygger man upp tillgång till internet och stödsystem långt utanför bredbandsnäten och mobilmaster. Detta samtidigt som flera orter måste utrymmas? Lyssna på erfarenheterna och fundera på hur du löser uppgiften om den händer i din kommun.
Mikael Lagergren, IT-direktör, Västerås stad, Johan Ahlström, Riskingenjör, Västerås stad

Medborgarservice på riktigt
Järfälla kommun har samlat Servicecenter, Informationsenhet och e-utvecklingen under en avdelning med ambitionen att bli ledande på medborgarservice. Lyssna på hur avdelningschefen för Information och Service i Järfälla kommun, André Hagberg, berättar om hur de tänker och arbetar. Ta del av hur Servicecenter fångar upp medborgarnas behov och hur detta används i verksamhetsutvecklingen genom att designa tjänsterna utifrån verkliga behov.
André Hagberg, Avdelningschef Information och Service, Järfälla kommun

Ärendeknutpunkten – Informationsnav mellan e-tjänster och verksamhetssystem
Växjö kommun införde 2014 en ny e-förvaltningsplattform. Visionen är en plattform där ärendehantering och kontaktcenterprocessen knyts ihop med en portal för kommunens e-tjänster och medborgarnas Mina sidor. De olika processerna ska kunna utbyta information. Ärendeknutpunkten ses som möjliggöraren. Följ resan för att sjösätta ärendeknutpunkten, vilken roll den fått och vilka utmaningar vi mött.
Marcus Werngren, Projektledare, Växjö kommun

Att ställa krav och utvärdera användbarhet – hur gör man konkret?
Att ställa detaljerade tekniska krav på ett IT-system är svårt, tar lång tid och leder ofta till missnöje med leveransen. Att ställa alltför generella krav öppnar upp för missförstånd, tilläggsarbeten och extrafakturor. En beställare är intresserad av verksamhetsnytta. I det sammanhanget vill vi kunna ställa krav på användbarhet – men går det verkligen enligt upphandlingsreglerna? Ja – men man måste veta hur man gör.
Hanna Lundqvist, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl

Fler spännande programpunkter släpps inom kort!