Seminariespår

Klicka på respektive seminariespår för mer information om de parallella seminarierna.
Seminarierna kommer att tidsbestämmas inom kort.


Ledning och styrning

E-förvaltning i praktiken

Informationssäkerhet & integritet

Det ekonomiska perspektivet

Medborgarnära tjänster

Lessons learned