Alexander Bard

Artist och författare till böcker som “Nätokraterna” och “Kroppsmaskinerna”.
Länk: Twitter.

 

”Framtidsspaning med Alexander Bard”
Läs mer här