Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg
Sektionschef för Center för e-samhället, Sveriges Kommuner och Landsting