Daniel Melin

IT-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Länk: LinkedIn.

 

”PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen källkod och öppna standarder”
Läs mer här