Gabriel Svedberg

Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Gabriel har mångårig erfarenhet av internationella företagsöverlåtelser och outsourcing-affärer samt svensk och internationell avtalsrätt med särskild inriktning på IT-avtal. Han har även bred erfarenhet av bolagsrätt samt corporate governance och corporate social responsibility-frågeställningar.