Göran Francke

VD, Ifi, Institutet för Informationsteknologi.

Göran har en lång och bred erfarenhet från IT-industrin, där han arbetat både på kund- och leverantörssidan. Han har varit verksam som utvecklingschef på WM-data och som IT-chef med stigande ansvar på Posten, Pharmacia & Upjohn och Vin & Sprit. På det sistnämnda företaget var han CIO under fem år i början av 2000-talet. Under de senaste åren har Göran varit vice VD på HumaNova samt bedrivit konsultverksamhet genom eget bolag. 2012 tillträdde Göran som ny verkställande direktör på Ifi, där han även håller föredrag.