Henrik Willquist

Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Henrik är specialiserad inom avtalsrätt, tvistelösning och processer samt offentlig upphandling. Han har omfattande rutin av såväl domstols- som skiljeförfaranden och företräder löpande både beställar- och leverantörssidan i upphandlingsfrågor. Flera av Henriks ärenden har rört ansvar för finansiell rådgivning och Henrik har därför stor erfarenhet av s.k. rådgivaransvar. Henrik är medlem i Lindahls kompetensgrupper för tvistelösning och processer samt offentlig upphandling. Vidare är Henrik engagerad i Skiljedomsföreningen i Södra Sverige och Skiljedomsföreningen för yngre jurister.

Henrik är också en av författarna till ”Lagen om offentlig upphandling – en kommentar”.