Janne Elvelid

Analytiker, Digitaliseringskommissionen.
Länk: LinkedIn, Twitter.

 

”Det svenska e-samhället bäst i världen
– Eller?”

Läs mer här