Mehmet Kaplan

Bostads och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan Näringsdepar
IT-minister (MP)