Michael Lindberg

Executive partner och ansvarig för att ge råd till IT-ansvariga på Nordens största företag och organisationer, Gartner.