Pär Nygårds

Näringspolitisk expert med ansvar för öppna data, internet, IT & Telekomföretagen och medlem i Rådet för öppna data.
Länk: Linkedin, Twitter.

 

”PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med öppna data i framtiden?”
Läs mer här

 

”DEBATT: Nya Dataskyddsförordningen”
Läs mer här