Staffan Ingvarsson

Biträdande stadsdirektör Stockholms stad.
Länk: Twitter.

 

”Nationella vägledande principer för arbetet med öppna data”
Läs mer här