Thomas Pålsson

Generaldirektör, Statens Servicecenter.