UNCONFERENCE

Vad är unconference?
Unconference är ett konferenskoncept som utgår från deltagarna. Man driver tillsammans diskussionen framåt utifrån ett förbestämt tema och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Välj själv huruvida du vill delta aktivt eller om du helst lyssnar till de andra deltagarna. Inspirera och inspireras, lär och lär ut!(Maximalt 80 deltagare. Föranmälan krävs.)

Förändringsledning i praktiken, steg 1 och 2 Teori och praktik
Att driva förändringsprocesser är ett riskfyllt uppdrag och som genomförare av förändringen är det stor risk att du får skulden för det som inte blivit bra. Allt för ofta beror misslyckandet på informations- och kommunikationsbrister. Ta del av expertens tips och råd för att lyckas med förändringsprocessen.
David Loid, Retorikexpert

RUNDABORDSAMTAL: Samverkansvarianter
Samverkan mellan kommunerna har ökat inom e-förvaltningsområdet. Vilken av de olika samverkansformerna skall man välja?
Nämnd: Rikard Olsson, Sydnärkes IT-nämnd, Mats Porsklev, Sydarkivera, Mikael Lagergren, IT-direktör Västerås stad m.fl.

eTjänster inom Europa
Här presenteras ett antal e-Tjänster som provats mellan europeiska länder, med legitimering och underskrift, för att visa att ”vanliga e-Tjänster” kan ha nytta av den europeiska modellen.
Arvid Welin, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet