Hexanova Academy – Kurserna för dig i offentlig sektor

Vi på Hexanova har lång erfarenhet av att arrangera mötesplatser särskilt anpassade för den offentliga sektorn.

På förfrågan från ett flertal deltagare under åren har vi nu skapat Hexanova Academy, kursutbud som särskilt riktar sig till dig som arbetar inom det offentliga Sverige. Vi har tagit fasta på dina särskilda behov och de utmaningar du står inför då vi har tagit fram kurser, seminarier och konferenser.

Vi vill med vårt utbud erbjuda dig som verkar inom offentligt finansierade verksamheter ett eget forum för kompetensutveckling.
Den första utgåvan kommer att kompletteras med fler kurser och seminarier inom relevanta områden. Vi hoppas att du skall ha stor nytta av att besöka vårt utökade program av mer riktade kurser och att vi får se dig hos oss inom kort igen.

Kurser anpassade för dig som arbetar i det offentlig Sverige hittar du här

Speak Your Mind

*