eDiamond Award 2015

Vi är stolta att för sjätte året i rad få dela ut priset eDiamond Award. Utmärkelsen går till de offentliga organisationer som bäst erbjuder medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

Någon av åtta utvalda organisationer har chansen att få ta emot detta ärofyllda pris under eFörvaltningsdagarnas festkväll den 7 oktober på Hamburger Börs i Stockholm.
De nominerade är…

boverket_logo_RGB_po_se_stor
Nominerad för: En enkel och lättillgänglig webbplats som utgått från användarnas behov
Boverkets webbplats har gått från att vara introvert och svår att nå till att vara en lätt och användarvänlig hemsida som utgått från användarnas behov. De har utbildat alla att skriva lättläst så att deras användare förstår och detta har bidragit till att Boverket blivit en mer öppen och tillgänglig myndighet.

Riges2
Nominerad för: Ett samverkansprojekt för digitalisering och e-tjänster som lett till revidering av standarder och påverkan på lagstiftningen.
RIGES-projektets öppna plattformar har inte bara skapat nytta för de 5 samverkanskommunerna utan har blivit något som alla Sveriges kommuner kan ta del av. Deras erfarenheter har också bidragit till att standarder revideras för att kunna stödja digitaliseringen.

Lagrådet
Nominerad för: En webbplats som fyller behoven till såväl medborgare som sina egna medlemmar
Lagrådet har med helt egna medel uppdaterat sin webbplats för att förhindra misstolkning av Lagrådets uppdrag, förenkla för sina medlemmar och intresserade medborgare som vill följa remisser och lagförslag. Detta har bidragit till ökad transparens, färre telefonsamtal och ökad effektivitet för ledamöter från justitieråden.

forsakringskassans_logotyp
Nominerad för: Mina sidor för förenklad och digital handläggning för kundgruppen Sjuk.
Försäkringskassan arbetar ständigt med Mina Sidor som utvecklas kontinuerligt med fyra stora uppdateringsreleaser om året. De digitala tjänsterna har lett till att fler ansöker om sjukpenning digitalt, kompletteringar och pappersutskick minskar och kundnöjdheten samt självbetjäningsgraden ökar.

skövde loga
Nominerad för: En e-socialtjänst för ökad säkerhet och effektivitet
Tillsammans med sina kranskommuner har Skövde kommun utvecklat en e-socialtjänst där de digitaliserat hela processen med ärendehantering till signering av akuta ärenden. Detta har effektiviserat hanteringsprocessen från timmar till minuter, ökat säkerheten för akuta ärenden och tryggheten hos personalen.

Västerås stad logo
Nominerad för: Lösningar för e-förslag för ökad invånardialog
Utifrån Västerås Stads vision har de stärkt invånardialogen med e-förslag där invånarna, genom inskickande av input och synpunkter, kan vara med i utvecklingsprocessen. Det sparar tid och pengar genom en gemensam förståelse för var som behövs göras och ger kommunen möjlighet att jobba proaktivt och skapa nytta för invånarna.

Vallentuna_logotyp_99x90
Nominerad för: En digitaliserad bygglovstjänst med ett system för alla användare
Vallentuna kommuns byggavdelning har vågat ta steget och satsat på digitalisering, bland annat genom ett system där de både kan föra protokoll, få all information de behöver från samma system beroende på vilken användare det är och slipper papper och dylikt ute på fältet. Detta sparar tid för kommunen och nytta för medborgarna.

csn logo
Nominerad för: E-tjänsten Ständiga förbättringar för effektivisering och ökad kundnöjdhet
Med ett fokus på att få med medarbetarna i förändringen och genom att hitta smartare arbetssätt internt har CSN utvecklat ett förbättringssystem; e-tjänsten Ständiga förbättringar. Genom att utbilda hela organisationen och göra en kulturresa har de skapat en upplevd kundnöjdhet, effektivisering och besparingar.

 

VINNAREN

eDiamond Award 2015 delades ut under middagen på eFörvaltningsdagarna 2015 av förra årets vinnare, Riksarkivet.

Vinnaren av eDiamond Award 2015 är:

Åsa Jadelius, Sundsvalls kommun, för RIGES-projektet i Västernorrland

Årets vinnare av eDiamond Award

Årets vinnare av eDiamond Award