Partners 2015

 

Post_Nord
PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 miljarder SEK och 38 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.
Besök oss gärna på: postnord.com

data
Dataföreningen
Dataföreningen är en oberoende ideell organisation med missionen att öka kunskap och kontakter genom nätverkande. Genom nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter håller du dig uppdaterad inom teknik och verksamhetsutveckling tillsammans med 13 000 medlemmar över hela landet. Som medlem kan du delta i närmare hundra kunskapsnätverk för kunskapsutbyte med branschkollegor inom aktuella frågeställningar och utmaningar; såsom e-förvaltning, upphandling, förändringsledning, molntjänster, informationssäkerhet, digital strategi och tjänsteinnovation, e-legitimation. affärsutveckling och HR.
Läs mer på: www.dfs.se

SKL_Kommentus_office
SKL Kommentus
SKL Kommentus AB, en koncern inriktad på offentlig upphandling, våra bolag är:
– SKL Kommentus Inköpscentral samordnar upphandlingar på ramavtal för två eller fler myndigheter/bolag i kommuner, landsting och regioner.
– AffärsConcept genomför upphandlingar för enstaka myndigheter och erbjuder tjänster inom upphandlingsstöd, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning.
SKL Kommentus erbjuder mediatjänster, tryckta blanketter, specialprodukter och HR-tjänster. Läs mer på: www.sklkommentus.se

Barium
Barium
– våra kunder får saker gjorda!
Barium tillhandahåller plattformen Barium Live som används av innovativa kommuner, myndigheter och andra organisationer för att digitalisera och effektivisera verksamhetsprocesser. Barium Live hjälper organisationer att bli mer agila, engagerade och kundfokuserade genom att förbättra och förkorta hela införandeprocessen för IT & Verksamhetsstöd. Barium Live används av bl a CSN, Västra Götalandsregionen och Karlstad Kommun och är prisbelönta av Gartner.
Läs mer på: www.bariumlive.se.

Visma
Visma Consulting
Visma Consulting tar fram IT-lösningar som ökar service, tillgänglighet och effektivitet. Ett av våra nyckelområden är e-förvaltningsstödjande tjänster. Vi kan bidra med allt som behövs för att bygga en komplett plattform så att ni uppnår en sammanhållen e-förvaltning som svarar upp till medborgarnas och företagens krav och förväntningar. Våra medarbetare har både tekniskt avancerad kunskap och djup kunskap om våra kunders verksamhet, efter att ha samarbetat med offentlig sektor i 40 år. Vi är en del av koncernen Visma som har 6 400 anställda och en omsättning på 6 500 MNOK.
Läs mer på visma.se

agio_logo_color_pos_600dpi ny
Agio
– Effektivare processer med hjälp av IT!
Agio är specialister på E-förvaltning och erbjuder kunder tjänster och systemlösningar för att digitalisera arbetsflöden och effektivisera verksamhetsprocesser. Agio är med från tidiga analys- och utredningsfaser till införandeprojekt och support. Bland Agios kunder finns Länsstyrelserna, Försvarsmakten, Skatteverket, Region Gävleborg, Region Halland, Lotteriinspektionen, Sametinget och Vallentuna kommun.
Läs mer på: www.agio.se

Lindahl
Advokatfirman Lindahl KB
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer
och TMT-sektorn. Lindahl har dessutom lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor samt offentlig upphandling, inte minst avseende upphandling av IT-tjänster där vi löpande företräder både myndigheter och leverantörer. Vår IT-grupp har jurister som själva arbetat i IT-branschen och som dessutom länge har företrätt stora svenska organisationer på både leverantörs- och kundsidan. Vi kan därför erbjuda en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och juridiskt kunnande för att bistå i processen att skapa affärsnytta genom IT.
Läs mer på: www.lindahl.se

flexite_BPMS_logo
flexiteBPMS
flexiteBPMS är Sveriges mest använda system för e-förvaltning, e-tjänster och kontaktcenter. Under 10 års tid har vi levererat tjänster och system till 100-tals kunder från både privat och offentlig sektor. Vi är leverantör till Trollhättans stad, vinnare av eDiamond Award 2013 för sitt helhetsgrepp kring e-förvaltning med optimerade och automatiserade verksamhetsprocesser. Vi vet vad som krävs för en e-förvaltning som verkligen levererar nytta.
Läs mer på: www.flexite.com

Artvise
Artvise
Ledande leverantör inom smarta eförvaltningslösningar. IT och verksamhet för att uppnå största möjliga nytta! Artvise levererar lösningar för e-tjänster, kundtjänst samt dokument och ärende-hanteringssystem. Många års erfarenhet från arbete i offentlig och kommunal sektor gör att vi inte bara förstår vilka behov som efterfrågas. Vi har också smarta lösningar!
Läs mer på: www.artvise.se

Advenica_Logotype
Advenica
Advenica skapar cybersäkerhetslösningar för dagens och framtidens kritiska informationsutbyten. Vi gör de unika lösningar som alla i efterhand undrar varför det inte har gjorts tidigare. Advenicas lösningar skapar förtroende mellan människor när informationsutbyte är centralt för att deras verksamhet. Advenica har mer än 20 års erfarenhet av att designa, utveckla, tillverka och sälja cybersäkerhets-lösningar . Advenica har sitt huvudkontor med utveckling och tillverkning i Lund, Sverige och vi kan med stolthet märka våra produkter med ”Made in Sweden”.
Läs mer på: www.advenica.com

21st_century_mobile
21st Century Mobile
21st Century Mobile erbjuder högkvalitativa och kundanpassade lösningar som använder den mobila kanalen för att effektivisera och förenkla våra kunders affärsprocesser, kommunikation och marknadsföring. Tack vara hög kompetens, stabil och beprövad plattform kan vi erbjuda flera applikationer som använder den mobila kanalen för att snabbt och effektivt kommunicera med en stor publik. Våra applikationer har utvecklats för att möta olika typer av behov inom flera branscher och användningsområden med tydlig nytta. Välkommen till vår monter för intressanta diskussioner kring lösningar för bland annat e-hälsa och incidenthantering!
Läs mer på: http://www.21st.se/

västerås
Västerås stad
”Staden utan gränser”- En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios. Vi bygger det goda samhället, förbättrar service, förstärker effektivitet och tillgänglighet,
genom att öppna nya vägar för demokrati och delaktighet. Vi arbetar för och välkomnar ett utökat samarbete med offentlig sektor, näringsliv och skola.
Läs mer om e-förvaltningsarbetet på: https://www.facebook.com/eforvaltningivasteras

PTS_logga
Post- och Telestyrelsen
Fokus på innovation och funktion
Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra bredband, telefoni och post. För att detta ska gälla just alla, oavsett vilken funktions förmåga du har, arbetar PTS med att tillgodose samhället med information och verktyg som ökar tillgången till digitaliseringens möjligheter. PTS fokuserar särskilt på innovationsfrämjande aktiviteter för att skapa fler kommunikationsmöjligheter för målgrupper där nuvarande lösningar inte räcker till. En viktig aktivitet i det arbetet är tävlingen ”Innovation för alla”. Två gånger per år tävlar företag och offentliga verksamheter om finansiering till sina projekt och idéer som syftar till att inkludera fler i det digitala samhället. Varje vinnare kan få upp till 1,7 miljoner till sitt projekt. Hittills har 90 vinnare fått dela på 113 miljoner kronor.
Läs mer på www.pts.se/innovation

RP-LP__sidebysideAlfresco_Logo
Redpill Linpro i samarbete med Alfresco
Redpill Linpro är Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Vi tillhandahåller konsulttjänster, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationshantering och drift för produkter med Open Source som sträcker sig från infrastruktur, databaser, middleware och affärssystem till kundspecifika lösningar baserade på komponenter med Open Source. Med våra 160 medarbetare kan vi leverera högkvalitativa tjänster för affärskritiska lösningar till våra nordiska kunder. Våra kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg och Karlstad samarbetar för att säkerställa att våra kunder erbjuds bästa tänkbara service, oberoende av det geografiska läget.
Läs mer på: http://redpill-linpro.com/ och https://www.alfresco.com/

ESV_logo_RGB
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket verkar för en effektiv statsförvaltning. Vi har kontroll på statens finanser och säkerställer att statens pengar används på ett effektivt sätt. Vårt uppdrag är stödjande och styrande och vi arbetar nära både myndigheterna och Regeringskansliet. Vi har en stor löpande verksamhet, men arbetar även på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, kommittéer och myndigheter. ESV har en nyckelroll i regeringens satsning inom e-förvaltningsområdet. Vi ska bland annat följa upp e-förvaltningsinitiativ, ge stöd inom området nyttorealisering och följa upp statsförvaltningens digitalisering. ESV har även ett särskilt regeringsuppdrag att följa upp it-kostnader och strategiska it-projekt i staten. ESV arbetar för att införa e-handel i staten och fungerar som stöd till myndigheterna. Vi samordnar och koordinerar det svenska deltagandet i EU-projektet E-SENS som syftar till att utveckla en gemensam digital infrastruktur i Europa.
Läs mer på: www.esv.se

soprasteria_logo
Sopra Steria
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag.
Företaget har en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer, däribland strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift.
Sopra Steria hjälper stora privata och offentliga organisationer i Skandinavien och har djupgående kunskap om flera branscher.
Företaget har 37 000 medarbetare i 20 länder och hade en proformaomsättning på 29 miljarder svenska kronor under 2014.
I Skandinavien arbetar 1 300 medarbetare och den årliga omsättningen är 1,9 miljarder svenska kronor.
Läs mer på: www.soprasteria.se

SSNf_loggoNY

Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.
Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: http://www.ssnf.org/

Acando_Tagline_Blue_RGB_Web_hög
Acando
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs gärna mer på www.acando.se.

Rote logga
Rote Consulting AB
Rote är ett privatägt och leverantörsoberoende konsultföretag som levererar managementtjänster inom försvar, information, säkerhet och teknik. Rote har grundades 1989 och har sedan dess varit lönsamma med god utveckling. Nyckeln till vår framgång är en mångsidig sammansättning av kompetenta medarbetare. Alla medarbetare är handplockade för sina speciella kunskaper och egenskaper. Vi har därför en unik balans mellan våra cirka 50 medarbetare, fördelade på huvudkontoret i Stockholm och lokalkontoren i Kristianstad, Göteborg samt Boden. Rote står för trovärdighet, erfarenhet, effektskapande och robusthet. Vårt arbete håller alltid hög integritet med stöd av säkerhetsmedvetna och personkontrollerade medarbetare. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, arbetar i enlighet med standarden ISO 27001 för informationssäkerhet och följer CSR-standarden ISO 26000.
Läs gärna mer här: www.rote.se

knowit_logo_green_cmyk.eps
Knowit
Knowit gör skillnad i den offentliga sektorn, genom att se helheten och förstå behoven. Vi driver förändringen från strategi till implementering och uppföljning. Vi säkerställer att förändringarna sker med högsta kvalité och mätbart resultat. Knowit använder inga färdiga modeller för sitt arbete utan utgår ifrån best practice, kundens förutsättningar och behov. Vill du läsa mer om oss se här: www.knowit.se

PwC_fl_4cp
PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom rådgivning till den offentliga sektorn, med visionen att bidra till digitaliseringen och ett väl fungerande samhälle med medborgarnas förtroende, genom att utmana och utveckla såväl strategier, it- och verksamhetsstyrning, organisation och ledarskap.
Läs mer på www.pwc.se

offentiliga
Offentliga Affärer
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn.
Läs mer på: www.offentligaaffarer.se