Partners 2014

Adaptit

Adaptit
Adaptit är ett konsultföretag specialiserat på IT-arbetssätt. Det som gör skillnad i vårt arbete är HUR vi levererar våra tjänster. För oss handlar det om att förstå våra kunders verkliga behov och att vi på bästa sätt förmedlar våra praktiska erfarenheter av hur vi tillsammans åstadkommer en förbättring. Vi tillför specialistkompetens inom områdena e-Samhälle, Praktisk IT-styrning och Molnbaserad IT-infrastruktur. I roller som coachande arkitekter, verksamhetsutvecklare och projektledare stöttar vi våra kunder i arbetet mot en hållbar förbättring med en stärkt egen förmåga för fortsatt utveckling. Läs mer på: www.adaptit.se

 

flexite_BPMS_logo
flexiteBPMS
flexiteBPMS är Sveriges mest använda system för e-förvaltning, e-tjänster och kontaktcenter. Under 10 års tid har vi levererat tjänster och system till 100-tals kunder från både privat och offentlig sektor. Vi är leverantör till Trollhättans stad, vinnare av eDiamond Award 2013 för sitt helhetsgrepp kring e-förvaltning med optimerade och automatiserade verksamhetsprocesser. Vi vet vad som krävs för en e-förvaltning som verkligen levererar nytta. Läs mer på: www.flexite.com

 

data
Dataföreningen

Dataföreningen är en oberoende ideell organisation med missionen att öka kunskap och kontakter genom nätverkande. Genom nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter håller du dig uppdaterad inom teknik och verksamhetsutveckling tillsammans med 15 000 medlemmar över hela landet. Som medlem kan du delta i närmare hundra kunskapsnätverk för kunskapsutbyte med branschkollegor inom aktuella frågeställningar och utmaningar, inom exempelvis e-förvaltning, upphandling, förändringsledning, molntjänster, informationssäkerhet, e-legitimation och HR. Läs mer på: www.dfs.se

 

Artvise
Artvise
Ledande leverantör inom smarta eförvaltningslösningar. IT och verksamhet för att uppnå största möjliga nytta! Artvise levererar lösningar för e-tjänster, kundtjänst samt dokument och ärendehanteringssystem. Många års erfarenhet från arbete i offentlig och kommunal sektor gör att vi inte bara förstår vilka behov som efterfrågas. Vi har också smarta lösningar! Läs mer på: www.artvise.se


Post_Nord
PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett oöverträffat distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer på: postnord.com

 

västerås
Västerås stad

”Staden utan gränser”- En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios. Vi bygger det goda samhället, förbättrar service, förstärker effektivitet och tillgänglighet, genom att öppna nya vägar för demokrati och delaktighet. Vi arbetar för och välkomnar ett utökat samarbete med offentlig sektor, näringsliv och skola. Läs mer om e-förvaltningsarbetet på https://www.facebook.com/eforvaltningivasteras

 

ESV_logo_RGB
Ekonomistyrningsverket
Vår vision är ett rikare Sverige. En väg att nå dit är genom välutvecklad ekonomistyrning, eftersom ekonomistyrningen säkerställer att skattebetalarnas pengar används effektivt. Det betyder att vi: utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet, ger Regeringskansliet och myndigheterna expertstöd att utveckla en ändamålsenlig ekonomisk styrning, bidrar till att de budget-politiska målen uppfylls och bidrar till korrekt hantering av Sveriges EU-medel. ESV arbetar även aktivt för att införa e-handel i staten och fungerar som stöd till myndigheter i övergången.  Vi har även fått regeringsuppdraget att samordna och koordinera det svenska deltagandet i EU-projektet E-SENS som syftar till att utveckla en gemensam digital infrastruktur i Europa. Detta projekt går inom ramen för EU-kommissionens ”Digital Agenda for Europe”. Läs mer på: www.esv.se

 

lindahl
Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Lindahl har dessutom lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor samt offentlig upphandling, inte minst avseende upphandling av IT-tjänster där vi löpande företräder både myndigheter och leverantörer. Vår IT-grupp har jurister som själva arbetat i IT-branschen och som dessutom länge har företrätt stora svenska organisationer på både leverantörs- och kundsidan. Vi kan därför erbjuda en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och juridiskt kunnande för att bistå i processen att skapa affärsnytta genom IT. Läs mer på: www.lindahl.se

 

Stratsys
Stratsys
Stratsys är ett webbaserat verktyg för företag och organisationer som effektivt och målstyrt önskar uppnå sina affärsmål. Verktyget gör det möjligt att samla alla planer och styrande dokument i ett system tillgängligt för samtliga medarbetare. Med Stratsys levandegörs målnedbrytningen från vision och övergripande mål ner till enskilda aktiviteter vilket skapar mening och förståelse för styrningen hos medarbetarna. Stratsys effektiviserar och förenklar även uppföljning och rapportering i verksamheten på ett enhetligt och kvalitativt sätt. Bland Stratsys kunder återfinns bland annat Trafikverket, Stockholms Stad, SMHI, Vattenfall och Försvarsdepartementet samt ett 80-tal kommuner. Läs mer på: www.stratsys.se

 

oberthur
Oberthur Technologies
Oberthur Technologies är världsledande inom digitala säkerhetslösningar. Oberthur Technologies har alltid varit i centrum för mobilitet, från de första smarta korten till den senaste kontaktlösa betalningstekniken för smartphones. Företaget har lösningar inom i bank, telekommunikation och identitetsmarknader, Oberthur Technologies erbjuder end-to-end-lösningar inom smarta transaktioner, Mobile Financial Services, Maskin-till-maskin, Digital identitet och Transport & Access Control fältet. Oberthur Technologies sysselsätter 6 500 anställda över hela världen, inklusive 600 RD medarbetare Med mer än 50 försäljningskontor över fem kontinenter och 10 anläggningar, har Oberthur en stark lokal förankring i 150 länder. För mer information: www.oberthur.com

 

Statens_Serviceventer
Statens servicecenter
Statens servicecenter utvecklar och levererar effektiva administrativa tjänster till statliga myndigheter. Vår vision är en effektivare statsförvaltning. Idag omfattas 20 procent av de statligt anställda av våra tjänster. Mer om vad vi konkret kan leverera och på vilket sätt vi bidrar till att myndigheter kan satsa på sin kärnverksamhet genom att samarbeta med oss hittar du på www.statenssc.se. Vi finns i Gävle, i Stockholm och i Östersund.

 

ifi
Institutet för informationsteknologi (IFi)
Institutet för informationsteknologi (IFi) är en kommersiellt oberoende organisation, som erbjuder den senaste kunskapen inom IT från övergripande strategisk styrning ner till praktiskt genomförande. Våra kurser, seminarier och certifieringsprogram tillför ett verksamhetsperspektiv till teknikens nya möjligheter. Du får sakliga och objektiva verksamhetsinriktade underlag för nödvändiga beslut och utveckling. För att säkerställa vår position i den tekniska tillämpningens framkant har vi partnerskap med marknadens största IT-leverantörer, advokatfirmor och rådgivare. Läs mer på: www.ifi.se

 

e-del
E-delegationen
E-delegationen har i uppdrag av regeringen att driva på digitaliseringen av offentlig sektor i Sverige. Vi utvecklar samverkan och nya arbetssätt för e-förvaltningen i Sverige, vi koordinerar strategiska utvecklingsinsatser och följer upp dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare. Målet är att genom en digitalt samverkande förvaltning, som bidrar till både ökad kundnytta och verksamhetsnytta, kan den svenska statsförvaltningen bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Läs mer om E-delegationen på vår webbplats: www.edelegationen.se

 

Hitachi
Hitachi Data Systems
Hitachi Data Systems erbjuder infrastruktur- och informationslösningar i världsklass. Vi hjälper våra kunder att utveckla sin affär baserat på information och IT för att växa eller förbättra verksamheten, förändra och leda marknaden och bidra till en bättre värld. Med visionen att IT måste virtualiseras, automatiseras, kunna erbjuda molntjänster och vara långsiktigt hållbar, erbjuder Hitachi Data Systems lösningar som minskar IT-kostnaderna och förbättrar dess flexibilitet. Hitachi Data Systems har fler än 6 300 medarbetare i mer än 100 länder och regioner. Hitachi Data Systems produkter, tjänster och lösningar används av världsledande företag. Till exempel så använder 70 procent av företagen på Fortune 100-listan och över 80 procent på Fortune Global 100-listan system från Hitachi Data Systems. Bolagets motto är att data driver vår värld och att information är den nya valutan. För mer information: www.hds.com.

 

Advania
Advania
Advania är en av Sveriges starkaste och mest heltäckande systemintegratörer. Vi är en lokal aktör med 300 medarbetare som är placerade på åtta kontor runt om i Sverige. Sedan 2012 ingår vi i Advaniagruppen, en sammanslagning av Kerfi, Hands och Skyrr, med över 1100 anställda i Sverige, Norge och Island. Advanias styrka ligger i den lokala aktörens flexibilitet och att vi finns där våra kunder finns. Samtidigt har vi det större företagets kapacitet och kompetens att genomföra de större uppdragen. Oavsett uppdragets storlek är vår målsättning att alltid skapa långsiktiga värden för våra kunder. Läs mer på: www.advania.se

 

offentiliga
Offentliga Affärer
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn.
Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

……………………………………………………………………………………………………………..

Vill ni vara med som partner under eFörvaltningsdagarna 2014?

Har ni något intressant att berätta, eller kan du bidra med ny kunskap?
Som partner under eFörvaltningsdagarna kommuniceras ditt budskap effektivt. Utöver en självklar
plats i utställningen och digitala medialösningar har du möjlighet att bidra med ett seminarium under
de parallella seminariespåren (efter godkännande av årets programråd och arrangören).
Anmäl snarast ert intresse genom att tala med oss på plats eller kontakta oss på 031-719 05 00