Programmet 2013

Onsdag 9 oktober

Digitala agendan i framtiden

Ta del av regeringens planer och visioner för hur arbetet med agendan skall fortsätta för att Sverige ska bli bäst i världen inom e-förvaltning.
Magnus Enzell, Ämnesråd, Näringsdepartementet.

Det svenska e-samhället bäst i världen — Eller?

Utifrån studien Svenskarna och Internet får ni bilden av hur digitaliserat Sverige är idag och var vi är på väg de närmaste åren. Hur ligger Sverige till i förhållande till det övergripande IT-politiska målet? Hur mäter vi måluppfyllelse och följer indikatorer på framgång i arbetet med att digitalisera Sverige? Janne Elvelid, Analytiker, Digitaliseringskommissionen.
Klicka här för att ta del av presentationen från dagarna

Så tar du hem nyttan med e-förvaltning

Det offentliga Sverige investerar årligen miljardbelopp i IT och verksamhetsutveckling. Vill du skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med verksamhetsutveckling krävs ett aktivt arbete med att realisera och följa upp nyttor. Ta del av de bästa verktygen för nyttorealisering. Mårten Janerud, uppföljning av arbetet med nyttorealisering, E-delegationen. Klicka här för att ta del av presentationen från dagarna

Nationella vägledande principer för arbetet med öppna data

Principerna för att arbeta med öppna data som tagits fram i Stockholmsregionen har nu omarbetats av SKL för att kunna användas av landets alla kommuner.
Staffan Ingvarsson, Biträdande stadsdirektör, Stockholms stad och Magnus Kolsjö, PwC.

Möt vinnaren av eDiamond Award 2012

Vägen till den digitala myndigheten — Ett vinnande exempel Ta del av Försäkringskassans strategier och de bästa tipsen för att lyckas med dina e-förvaltningsprojekt samtidigt som kundernas behov kommer i första rummet. Gunilla Dyrhage Cederqvist, Verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan.
Klicka här för att ta del av presentationen från dagarna

Farorna med e-samhället — Hur stora är riskerna med våra nya e-tjänster?

Vi lever idag i ett e-samhälle som ger både medborgare, myndigheter och företag nya möjligheter men det innebär också nya risker. Hur ska vi skapa en informationssäkerhet som både ger god integritet och ett robust samhälle? Hur skyddar vi oss när informationen ska vara allt mer öppen och tillgänglig? Fia Ewald, Senior Advisor, enheten för samhällets informationssäkerhet, MSB.

PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med öppna data i framtiden?

Göran Gräslund, regeringens särskilda utredare presenterar arbetet med utredningen av öppna data. Därefter följer moderatorledd debatt med: Martin Malmsten, Kungliga Biblioteket, Pär Nygårds, Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen samt medlem i Rådet för öppna data och Magnus Kolsjö, PwC.
Klicka här för att ta del av presentationen från dagarna

eGovlab — Tillsammans för framtidens e-förvaltning

Vilka är effekterna av regeringens arbete med att skapa integration, öppenhet och effektivitet? Hur kan vi förbättra servicen för medborgarna? eGovlab är en plats där framtidens inkluderande styrning utformas och vilken syftar till att öka insynen i de statliga processerna för att medborgarnas förtroende till staten ska öka. Vasilis Koulolias, Director eGovlab, Dept. of Computer and Systems Science, Stockholm University.

Seminariepass 1

Läs om Seminariepass 1 här

Seminariepass 2

Läs om Seminariepass 2 här

Framtidsspaning med Alexander Bard

Är vi inne i den fjärde revolutionen? Det pågår ett radikalt paradigmskifte där envägskommunikationen har dött ut och flervägskommunikationen med internet och sociala medier har tagit över. Hur kan vi vara kreativa för att överleva den fjärde revolutionen? Alexander Bard, Artist och författare till böcker som “Nätokraterna” och “Kroppsmaskinerna”.

Torsdag 10 oktober

INTERNATIONELL UTBLICK: Smartare städer för framtiden

Vad är en smart stad som jobbar ekonomiskt hållbart över tiden? Vilka egenskaper särskiljer den smarta staden från andra? Hur använder de smarta städerna informationsteknologi för att förbättra tillvaron för stadens medborgare, företag och turister? Hur samverkar den smarta staden med dessa samt myndigheter för att göra tillvaron bättre för alla?
Graham Colclough, Corporate vice president Capgemini presenterar framgångsrika exempel på smarta städer!  Klicka här för att ta del av presentationen från dagarna

Använd färdiga juridiska lösningar när du utvecklar e-tjänster

Det finns flera juridiska modellösningar och E-delegationens juridiska experter arbetar med en vägledning för juridisk verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen, som kan göra det enkelt att utforma e-tjänster så att de håller juridiskt. Uppfinn inte hjulet på nytt! Johan Bålman, Jurist, E-delegationen och Per Furberg, Advokat, Setterwalls.
Klicka här för att ta del av Johans presentation från dagarna
Klicka här för att ta del av Pers presentation från dagarna

PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen källkod och öppna standarder

Hur ser det ut i praktiken? Med utgångspunkt i regeringens kommittédirektiv (Dir 2009.19) diskuterar panelen hur arbetet med att utveckla e-förvaltningen i det offentliga Sverige har gått. Vilka är effekterna för medborgare och företagare? Använder sig den offentliga förvaltningen av öppen källkod och öppna standarder? Daniel Melin, IT-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Björn Lundell, Ph.D., Högskolan i Skövde och ordförande, Open Source Sweden och Daniel Akenine, Nationell Teknikchef, Microsoft och ordförande för Sveriges IT-arkitekter.
Klicka här för att ta del av Björns presentation från dagarna
Klicka här för att ta del av Daniels presentation från dagarna

Seminariepass 3

Läs om Seminariepass 3 här

Seminariepass 4

Läs om Seminariepass 4 här

DEBATT: Nya dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen håller på att förhandlas. Hur kommer du att påverkas av de aktuella förslagen? Hur skulle vi vilja att en ny europeisk datalag ser ut? Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Marie-Louise Ulfward, Bankjurist/Senior Legal Adviser, Swedish Bankers, Pär Nygårds, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen och Susanna Zeko, ICC Sweden.

INTERNATIONELL UTBLICK: m-Hälsa en ny vardag inom vården?

Vad är m-hälsa? Vilka är för- och nackdelarna med att använda sociala medier inom vården? Hur kan vi minska kostnaderna med hjälp av m-hälsa?
Karita Reijonsaari, Expert på e-hälsa och m-hälsa, PwC.

Seminariepass 5

Läs om Seminariepass 5  här

Mobiliteten har kommit för att stanna!

Varje dag ser du det – på bussen, på tunnelbanan, på stan – alla är vi som uppslukade av våra mobiler. Vi är ständigt uppkopplade och använder mobilen till allt. Vart är vi på väg? Hur anpassar ni er till utvecklingen? Otto Sjöberg, VD, Media(r)evolution och tidigare chefredaktör på Expressen besvarar frågan om mobiliteten har kommit för att stanna. Presentation Klicka här för att ta del av presentationen från dagarna