Dag 17 oktober

09:00-09:10

Lokal: Plenum

Välkommen till eFörvaltningsdagarna 2015!

Medverkande Karin Adelsköld 

Moderatorn Karin Adelsköld öppnar eFörvaltningsdagarna 2015.

09:10-10:00

Lokal: Plenum

Framtidens e-förvaltning

Medverkande Anders Nyström  , Mehmet Kaplan  ,

Ta del av regeringens planer och mål för framtidens e-förvaltning. Hur ska staten främja samverkan och skapa bättre förutsättningar för gemensam finansiering? Hur kommer e-förvaltningen att organiseras efter att E-delegationens uppdrag är slutfört? Mehmet Kaplan, IT-minister och Anders Nyström, Näringsdepartementet Klicka här för att ta del av presentationen

10:00-10:30

Lokal: Plenum

Public sector modernisation in the EU

The Digital Economy and Society Index (DESI) places Sweden as the third best in the European digitalisation contest. Learn more about what the European Commission can offer to help the member states to support the modernising process in their public sector. Gertrud Ingelstad, Director, Digital Business solutions, DG Informatics, European Commision Klicka här för att ta del av presentationen

10:30-11:00

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare

11:00-11:30

Lokal: Plenum

PANELSAMTAL: Innovation i offentlig förvaltning – dröm eller verklighet?

Medverkande Karl-Oskar Brännström  , Johan Magnusson  , Daniel Forslund  , Ann-Mari Fineman  ,

Det talas mycket om vikten av innovation. Det finns en myndighet med denna inriktning samt det har också införts ett särskilt upphandlings förfarande i syfte att främja innovation inom offentlig förvaltning. Men sker det verkligen? Vad kan vi göra för att ytterligare främja innovation i framtiden? Karl-Oskar Brännström, FlexiteBPMS, Johan Magnusson, Forskare Göteborgs universitet och Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers, Daniel Forslund Landstingsråd, Folkpartiet i Stockholms läns landsting och Ann-Mari Fineman Enhetschef IT-användning och tjänster, VINNOVA.

11:00-12:10

Lokal: Cuisinen

UNCONFERENCE: Förändringsledning – Del 1

Medverkande David Loid 

Att driva förändringsprocesser är ett riskfyllt uppdrag och som genomförare av förändringen är det stor risk att du får skulden för det som inte blivit bra. Allt för ofta beror misslyckandet på informations- och kommunikationsbrister. Ta del av expertens tips och råd för att lyckas med förändringsprocessen. David Loid, Retorikexpert

11:40-12:10

Lokal: Snickeriet

Innovationsövning – Prototypa den framtida e-förvaltningen!

Medverkande Ivar Björkman  , Susanne Ringström  ,

Hur kan vi förstå användarnas behov av e-förvaltning? Och hur förändrar det idéerna för hur vi ska arbeta? Var med och prototypa det framtida e-samhället och gestalta det som andra bara diskuterar i panelsamtal! Ivar Björkman och Susanne Ringström, Openlab

11:40-12:10

Lokal: Plenum

INTERNATIONELL UTBLICK: Hur lyckas du med stora digitala transformationsprojekt

Medverkande Bodil Dreyer Rønning 

Lär av vårt grannland Norge genom att ta av erfarenheter och framgångsfaktorer från ett av de största IKT-projekt man någonsin genomfört. Lösningen som är gjord för vägområdet garanterar effektivitet, jämlikhet och kvalitet i handläggningen. Bodil Dreyer Rønning, Chef för Trafikant och fordonsavdelningen, Statens Vegvesen, Norge. Klicka här för att ta del av presentationen

12:10-13:20

Lunch

Följt av fika och nätverkande i utställningen

13:20-14:10

Lokal: Snickeriet

PANELSAMTAL: Bättre e-tjänster genom dialog i upphandlingar

Medverkande Anna Lipkin  , Anna Lönnerberg  , Eva-Lotta Löwstedt Lundell  , Henrik Karlsson  , Egil Nylén  ,

Dialog ökar vår förmåga att bättre förstå varandras förutsättningar och att lära av tidigare affärer och upphandlingar. Hur förbättrar man dialogen mellan inköpare, leverantör och verksamhet i upphandlingssammanhang? Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Henrik Karlsson, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare, samt Upphandlingschef, Helsingborgs stad, Egil Nylén, Upphandlingschef, Umeå kommun, Lars Niia, Upphandlingsansvarig, Acando, Anna Lönnerberg, Upphandlingsjurist, Sentensia, Anna Lipkin, tf. Enhetschef, Upphandlingsmyndigheten

13:20-14:10

Lokal: Cuisinen

UNCONFERENCE: Förändringsledning – Del 2

Medverkande David Loid 

David Loid, Retorikexpert

13:20-14:10

Lokal: Plenum

INTERNATIONELL UTBLICK: Putting the need of the users´first

”We put users’ needs before the needs of government!” User Research is a prize-winning and much admired UK Government Digital Service. The team helps to connect the people who design public services with the citizens who will use them. Naintara Land, Head of User Research, UK Government Digital Service

14:50-15:20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare.

16:00-16:50

Lokal: Snickeriet

OPEN HEARING: De nominerade till eDiamond Award 2015

Lyssna till de nominerade till eDiamond Award 2015 och ställ dina frågor direkt till representanterna.

16:00-16:50

Lokal: Plenum

Hur får vi ut den fulla potentialen av e-hälsa?

Medverkande Kim Nordlander  , Lena Franzén  ,

Utifrån erfarenheter som nationell utförare av e-hälsoeffekter reflekterar 1177 Vårdguiden kring; hur ska landsting, regioner och kommuner kunna få ut största möjliga nytta av e-hälsa? Kim Nordlander, Chef och Lena Franzén, Stabschef och verksamhetscontroller, Invånartjänster, Stockholms läns landsting

16:50-17:15

Lokal: Plenum

19:00-23:59

Hamburger Börs

Festlig trerätters middag med underhållning och prisutdelning

Årets middag intar vi på det anrika Hamburger Börs, där du bjuds på en kavalkad av färgstark underhållning och en utsökt trerätters middag. Under kvällen kommer vi kora vinnaren av eDiamond Award 2015. Kvällen fortsätter med dans och gott sällskap tillsammans med gamla och nya bekanta.
Dag 28 oktober

09:00-09:05

Lokal: Plenum

Välkommen till dag 2 av eFörvaltningsdagarna 2015!

Medverkande Karin Adelsköld 

Moderatorn Karin Adelsköld välkomnar oss till dag 2

09:05-09:50

Lokal: Plenum

Skapa en innovativ organisation – lär av Google

Medverkande Jesper Ritsmer Stormholt 

Google listas ofta som en av de mest attraktiva arbetsgivarna och en av de mest innovativa organisationerna i världen. Men hur bygger vi en innovativ organisation? Jesper Ritsmer Stormholt, ger dig insikt i hur Google själva arbetar och hur du kan göra för att skapa ett innovationsvänligt och effektivt klimat med nöjda medarbetare. Jesper Ritsmer Stormholt, ansvarig för Google for Work i Norden.

10:00-10:30

Lokal: Plenum

PANELSAMTAL: Informationssäkerhet i det offentliga – Hur illa är det egentligen?

Medverkande Fredrik Rehnström  , Andreas Häglund  , Jan A Svensson  , Ulf Bengtsson  , Fia Ewald  ,

Riksrevisionens rapport, informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen har kommit fram till att det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Regeringen har inte någon samlad bild av vilka hoten är, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärdermyndigheterna vidtar. Expertpanelen diskuterar utifrån rapporten och ger dig insikter i säkerhetsläget och vad som kan göras. Andreas Häglund M.Sc.Eng. Sales Director National Security Fia Ewald MSB, , Fia Ewald, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Jan A Svensson Informationssäkerhetschef, Göteborgs stad, Ulf Bengtsson, Riksrevisor, Riksrevisionen och Fredrik Rehnström,Vice VD, Rote Consulting.

10:30-11:00

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare.

11:50-12:30

Lokal: Plenum

Webbtjänster över nationsgränserna

Medverkande Martin Völcker  , Anneli Hagdahl  , Eva Ekenberg  , Arvid Welin  ,

Visionen om en gemensam elektronisk marknad är på god väg att bli verklighet i Europa, då dagens nationer blir allt mer digitala. Medborgare och företag förväntar sig därför att Europas offentliga myndigheter ska följa samma trend. Medlemsländerna har dock olika lösningar, standarder och juridiska krav. Vi tar exempel från deltagarna för att se hur deras behov kan dra nytta av den europeiska utvecklingen av infrastruktur för eID, eSignatur och attribut för sådant som befogenheter, kvalifikationer och fullmakter. Anneli Hagdahl, Näringsdepartementet, Arvid Welin, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet, Eva Ekenberg, Kansliansvarig, E-legitimationsnämnden, Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket Klicka här för att ta del av Anneli Hagdahls presentation

11:50-12:30

Lokal: Snickeriet

Nyttorealisering – Till vilken nytta?

Medverkande Maria Björk 

Alla förändringar/investeringar som görs skall åstadkomma någon form av nytta – annars ska de inte göras! Genom att arbeta strukturerat med nyttorealisering kan man maximera nyttan av organisationens satsningar och nå strategiska mål! Med utgångspunkt i E-delegationens vägledning och egna erfarenheter berättar Maria om utmaningar, förslag och konkreta råd för att lyckas. Maria Björk, Fujitsu Klicka här för att ta del av presentationen

12:30-13:40

Lunch

Följt av fika och nätverkande i utställningen.

14:50-15:20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare.

15:20-16:00

Lokal: Plenum

 

PANELSAMTAL: Hur bör en ny nationell bredbandsstrategi utformas

Medverkande Emil Källström  , Mikael Ek  , Gunilla Kindstrand  , Fredrik Eriksson  , Karin Ahl  ,

I vinter kommer Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan att presentera en ny bredbandsstrategi som enligt ministern måste vara ”relevant och framåtblickande”. Vad bör den nya strategin innehålla för att tillgodose det offentligas, företagarnas och hushållens behov i dag och i framtiden? Mikael Ek, VD Svenska Stadsnätsföreningen, Gunilla Kindstrand, Kulturchef Mittmedia, Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings kommun, Karin Ahl, Styrelseordförande Svenska Stadsnätsföreningen, Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället, Sveriges Kommuner och Landsting och Emil Källström, Ekonomisk-politisk talesperson, (C)