PANELSAMTAL: Informationssäkerhet i det offentliga – Hur illa är det egentligen?

Riksrevisionens rapport, informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen har kommit fram till att det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Regeringen har inte någon samlad bild av vilka hoten är, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärdermyndigheterna vidtar. Expertpanelen diskuterar utifrån rapporten och ger dig insikter i säkerhetsläget och vad som kan göras. Andreas Häglund M.Sc.Eng. Sales Director National Security Fia Ewald MSB, , Fia Ewald, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Jan A Svensson Informationssäkerhetschef, Göteborgs stad, Ulf Bengtsson, Riksrevisor, Riksrevisionen och Fredrik Rehnström,Vice VD, Rote Consulting.