INTERNATIONELL UTBLICK: Hur lyckas du med stora digitala transformationsprojekt

Lär av vårt grannland Norge genom att ta av erfarenheter och framgångsfaktorer från ett av de största IKT-projekt man
någonsin genomfört. Lösningen som är gjord för vägområdet garanterar effektivitet, jämlikhet och kvalitet i handläggningen.
Bodil Dreyer Rønning, Chef för Trafikant och fordonsavdelningen, Statens Vegvesen, Norge.
Klicka här för att ta del av presentationen