PANELSAMTAL: Innovation i offentlig förvaltning – dröm eller verklighet?

Det talas mycket om vikten av innovation. Det finns en myndighet med denna inriktning samt det har också införts ett särskilt upphandlings förfarande i syfte att främja innovation inom offentlig förvaltning. Men sker det verkligen? Vad kan vi göra för att ytterligare främja innovation i framtiden? Karl-Oskar Brännström, FlexiteBPMS, Johan Magnusson, Forskare Göteborgs universitet och Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers, Daniel Forslund Landstingsråd, Folkpartiet i Stockholms läns landsting och Ann-Mari Fineman Enhetschef IT-användning och tjänster, VINNOVA.