Innovationsövning – Prototypa den framtida e-förvaltningen!

Hur kan vi förstå användarnas behov av e-förvaltning? Och hur förändrar det idéerna för hur vi ska arbeta? Var med och
prototypa det framtida e-samhället och gestalta det som andra bara diskuterar i panelsamtal! Ivar Björkman och Susanne
Ringström, Openlab