Vinnaren av eDiamond Award 2013: Processfabriken för e-förvaltning

Att endast skapa e-tjänster gör möjligen medborgarna glada till en början, men de som  är satta att sköta allt bakom kulisserna arbetar fortfarande på samma sätt som tidigare. Det drabbar i slutändan alla som betalar skatt. En ineffektiv förvaltning ger långsamma handläggningstider till en hög kostnad. Det vill ingen ha, ingen vill ha e-tjänster som ska par döda digitala substantiv, alla vill ha något mer, något bättre. Alla vill ha e-förvaltning som kompletterar med levande, rörliga verb.
Thomas Wennersten, IT-chef och Rasmus Ländström, Verksamhetsutvecklare, Trollhättans stad.