Nyttorealisering – Till vilken nytta?

Alla förändringar/investeringar som görs skall åstadkomma någon form av nytta – annars ska de inte göras! Genom att arbeta strukturerat med nyttorealisering kan man maximera nyttan av organisationens satsningar och nå strategiska mål! Med utgångspunkt i E-delegationens vägledning och egna erfarenheter berättar Maria om utmaningar, förslag och konkreta råd för att lyckas. Maria Björk, Fujitsu
Klicka här för att ta del av presentationen