Seminariepass 1

ONSDAG 7 OKTOBER KL. 14.20-14.50

PRAKTIKFALL: Så håller du en workshop för att övertyga ledningen

Lokal: Plenum
Seminariespår: Styrning och Samverkan
Västerås stad delar med sig av erfarenheter i sitt arbete att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Hur arbetar vi
för att stödja verksamheterna i deras arbete med att skapa digital samhällsnytta för våra skattemedel? Digitaliseringen
behöver ses som det strategiskt viktigaste verktyget i vår kommunala verktygslåda där målsättningarna inte är skilda
från övriga mål för kommunsverige. Vi berättar om hur vi som central resurs för utveckling och innovation engagerar
ledningen i workshops och forum för att skapa insikt och delaktighet för medarbetaren och mervärde för västeråsaren.
Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Peter Mannerhagen, IT-arkitekt, Västerås stad

Så ska nivån för informationssäkerhet höjas i Sverige

Lokal: Monteringen
Seminariespår: Säkerhet & Integritet

Brottsförebyggande rådets generaldirektör föreslår i sitt betänkande ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige” en strategi
och en rad åtgärder för att avsevärt höja nivån för informationssäkerheten i staten.Strategin innehåller förslag till åtgärder
som ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och
behovet av skyddad kommunikation samt säkra it-lösningar. Ta del av strategin om hur du kan säkra din organisation.
Erik Wennerström, Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet, utredare ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige”.

Hur får man den interna IT-avdelningen att styra outsourcingleverantörer?

Lokal: Snickeriet
Seminariespår: Värdeskapande digitalisering

Outsourcing kan ofta leda till resurskrävande extraarbete och bli dyrare än man tänkt sig. Ett av de mer osynliga skälen
till att saker inte fungerar beror på styrningen av den nya leverantören. Det spelar ingen roll hur bra avtal man skriver –
det är beställarens operativa personal som måste förstå affären och vara lojal med projektet. Så hanterar du outsourcingsamarbetet
och styr mot upphandlade effektmål.
Lars Arrhed, Advokat och Per Frisack, Managing partner, Advokatfirman Lindah

Från förstudie till färdigt e-arkiv

Lokal: Avance
Seminariespår: E-förvaltning i praktiken
Bland Västra Götalands 49 kommuner finns det ett varierande behov av samverkan om e-arkiv. Kommuner har idag olika
resurser för att hantera e-arkiv. Hur kan samverkan underlätta kommunernas gemensamma resa mot e-arkivet? Vilka är
de faktorer som ligger till grund för att 3 kommuner i Västsverige varit först med att avropa e-arkiv? Hur går man vidare
från förstudie till ett färdigt e-arkiv?
Johan Kjernald, eSamordnare, IT-samordnare, Göteborgsregionens kommunalförbund

E-förvaltning på mottagarens villkor

Lokal: Tändkulan
Seminariespår: Kommunikation & Medborgardialog
Ta del av en ny undersökning om medborgares vanor och attityder till myndigheter, kommuner och landstings kommunikation.
Är fysisk kommunikation fortsatt relevant i en allt mer digitaliserad värld? Vad är alternativen och hur kommer dessa att
påverka vår relation med medborgaren?
Andreas Falkenmark, Affärsområdeschef, PostNord

Obligatoriskt att ställa krav på tillgänglighet

Lokal: Cuisinen
Seminariespår: Välfärdsteknologi
Inom kort blir det tvingande i LOU att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av kommunikations-teknik, såväl
produkter som tjänster. Vad innebär detta för dig som upphandlare eller leverantör och hur ska du leva upp till de
kommande kraven?
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet och Pär Lannerö, Post- och telestyrelsen