Seminariepass 2

ONSDAG 9 OKTOBER KL. 15.20-15.50

Vem styr – du eller affärssystemet?

Lokal: Plenum Seminariespår: Styrning & Samverkan I ljuset av trender inom användning av nya affärssystem enligt plattformslogiken så beskrivs problem och utmaningar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Offentlig sektor har en unik möjlighet att ta ledningen i teknikomställningen. Ta del av de bästa råden för beställning av IT-system. Johan Magnusson, Forskare Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers
Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL: Vinnaren av eDiamond Awards 2014! Data kan flyttas utan att information går förlorad

Lokal: Monteringen Seminariespår: Säkerhet & Integritet År 2014 tilldelades Riksarkivet priset eDiamond Award för de förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) som projektet eARD resulterat i. FGS:erna har väckt stort intresse både nationellt och internationellt och innebär att data kan flyttas utan att gå förlorad, oavsett system och i hela kedjan. Men hur gör man egentligen? Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata, Riksarkivet
Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL: Fram med idéerna – nu är e-förslagen här!

Lokal: Snickeriet Seminariespår: Värdeskapande digitalisering E-förslag är ett arbetssätt som involverar invånarna och leder till utveckling och förbättring. I Västerås stad används invånardialogen som en del i beslutsprocessen och ger förtroendevalda ett bredare beslutsunderlag. Verksamheterna får in många bra förslag och staden garanterar att man utreder alla förslag som får minst 100 Ja-röster. Ami Netzler, Mångfaldsstrateg, Västerås stad och Stefan Karlsson, VD, Flexeurope AB

Så undviker du att bli inlåst

Lokal: Avance Seminariespår: E-förvaltning i praktiken Införskaffande av nya IT-system och outsourcing av befintligt IT-stöd innebär resurskrävande projekt under lång tid till mycket höga kostnader. När man är färdig med ett sådant omfattande projekt vill man helst inte göra det igen. Det är emellertid varken ekonomiskt försvarbart eller förenligt med upphandlingsreglerna att sitta kvar med samma leverantör i år efter år. Det finns flera samverkande skäl till inlåsningseffekter. Dessa är bland annat hänförliga till ekonomi, avskrivningstiden för IT-investeringar, leverantörens kunskapsövertag, immateriella rättigheter och upphandlingsreglerna. Pontus Etéus, Biträdande jurist Advokatfirman Lindahl
Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL: Ärendeknutpunkten – Informationsnav mellan e-tjänster och verksamhetssystem

Lokal: Tändkulan Seminariespår: Kommunikation & Medborgardialog Växjö kommun införde 2014 en ny e-förvaltningsplattform. Visionen är en plattform där ärendehantering och kontaktcenterprocessen knyts ihop med en portal för kommunens e-tjänster och medborgarnas Mina sidor. De olika processerna ska kunna utbyta information. Ärendeknutpunkten ses som möjliggöraren. Följ resan för att sjösätta ärendeknutpunkten, vilken roll den fått och vilka utmaningar vi mött. Marcus Werngren, Projektledare, Växjö kommun
Klicka här för att ta del av presentationen

e-Tjänster inom Europa

Lokal: Cuisinen Unconference Här presenteras ett antal e-Tjänster som provats mellan europeiska länder, med legitimering och underskrift, för att visa att ”vanliga e-Tjänster” kan ha nytta av den europeiska modellen. Arvid Welin, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet