Ann-Mari Fineman

Vinnova
Enhetschef IT-användning och tjänster, VINNOVA