Daniel Akenine

Nationell Teknikchef, Microsoft och ordförande för Sveriges IT-arkitekter.
Länk: LinkedIn.

 

”PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen källkod och öppna standarder”
Läs mer här