Fia Ewald

Senior Advisor, Enheten för samhälletsinformationssäkerhet,MSB.

 

”Farorna med e-samhället – Hur stora är riskerna med våra nya e-tjänster?”
Läs mer här