Graham Colclough

Corporate vice president, Capgemini.
Länk: LinkedIn, Twitter.

 

”INTERNATIONELL UTBLICK: Smartare städer för framtiden”
Läs mer här