Johan Bålman

Jurist, E-delegationen.
Länk: Twitter.