Johan Magnusson

johan_magnussonBW
Forskare, Göteborgs universitet och Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers