Jussi Karlgren

Forskare, Gavagai och Adjungerad professor i språkteknologi, KTH.