Karin Bredenberg

Ansvarig för det fortsatta FGS-arbetet på Riksarkivet.